Standardy pozemků

Rezervace pozemků byly spuštěny 30. listopadu 2015. První kupní smlouva byla podepsána dne 14.12.2015. Pozemky včetně práva k bezplatnému připojení k inženýrským sítím sítí jsou prodávány přímo a vy tak neplatíte zbytečné provize.

V lokalitě byl proveden inženýrsko-geologický průzkum a pozemky jsou geodeticky zaměřeny.

Pozemky jsou kompletně připraveny ke stavbě rodinného domu. Veškeré sítě jsou přivedeny k hranici pozemku.

Pro obyvatele je v lokalitě k dispozici:

  • místní veřejné komunikace s asfaltovým a dlážděným povrchem
  • stání pro příležitostné parkování  např. pro návštěvy v prostoru ulice
  • energeticky úsporné high-tech veřejné osvětlení vybavené LED zdroji s optikou - zdroje jsou navrženy v takové kvalitě a v takovém počtu, aby byl prostor ulic v nočních hodinách dostatečně a příjemně osvětlen a aby přemíra světla zároveň nepůsobila rušivě
  • jednotné oplocení navržené z drátěného pletiva ALU GREEN vyznačujícího se vysokou odolností a nízkými nároky na údržbu. Součástí oplocení je vstupní branka, vjezdová brána a místo na odpadní nádoby. V pilířku z pohledového betonu vedle branky bude  plocha pro umístění tabla domácího telefonu se zvonky a poštovní schránky. Pilíř a brána je připravena pro osazení el. pohonu včetně dálkového ovládání, který je spolu s jednotnou poštovní schránkou za příplatek.
  • plyn – přípojka s hlavním uzávěrem plynu je zavedena do betonového pilířku
  • elektřina – přípojka je zavedena do betonového pilířku a ukončena 16A jističem
  • vodovod – odbočka z hlavního řadu veřejného vodovodu o délce téměř jednoho kilometru, která přivádí vodu ze sousedních Pohořelic, je přivedena až k hranici pozemku.
  • užitkový vodovod - k dispozici pro vás je zároveň druhý vodovodní řad o délce přibližně 350 metrů, který je napojen na studny vyvrtané do puklin v pískovcové skále nad lokalitou Výhledy. Odbočka z tohoto vodovodu je taktéž přivedena k hranici pozemku
  • přípojka splaškové kanalizace - je přivedena k hranici pozemku
  • připojení k internetu a digitální televizi optickým kabelem je přivedeno do betonového pilířku