O projektu

Výhledy jsou více než adresa.

 

Naším cílem je vytvořit příjemné místo pro život v krásném prostředí za přijatelnou cenu. Místo, které nabízí nejenom parcely pro vybudování rodinných domů a dostatek parkovacích stání, ale i kvalitní uliční prostor s množstvím zeleně. Proto bylo k rozvržení lokality od samého počátku přistupováno s náležitou pečlivostí a návrh byl vyhotoven ve spolupráci s architekty. Hlavním architektem projektu je Ing. arch. Pavel Mudřík. Koncepci zeleně vypracoval zahradní architekt Ing. Václav Babka. Oba patří ve svém oboru k uznávaným autorům s řadou významných realizací. Udělali jsme tedy vše pro to, aby lokalita Výhledy nebyla pouze vaší novou adresou, ale stala se především novým domovem.

 

Na co se můžete těšit?

  • Na ploše více než 6 ha v mírném svahu na okraji města Napajedla je k dispozici 54 stavebních parcel o velikosti od 600 m2 do 2100 m2, určených k výstavbě individuálních rodinných domů.
  • Obytné ulice s proměnlivou šířkou budou částečně vydlážděny a budou vybaveny dostatečným počtem příležitostných parkovacích míst.
  • Nedílnou součástí uličního prostoru bude vhodně zvolená výsadba různými druhy dřevin, které dotvoří intimitu prostředí.
  • Součástí nabízených pozemků bude jednotné oplocení včetně vstupní brány s brankou a sdružený pilíř z pohledového betonu s připojovacími a měřícími místy pro elektřinu, plyn, datové a telefonní služby.
  • Jednotně řešeno bude také umístění odpadních nádob, poštovní schránky a tabla se zvonkem a domácím telefonem.

 

Lokalita Výhledy bude mít po zastavění vysokou urbanisticko-architektonickou úroveň. Nástrojem pro dosažení této úrovně je územní studie, která společně s platným územním plánem a dokumentem "Funkční a prostorová regulace, podmínky pro umístění staveb" (zde) určuje závazné danosti v území. Rozumné urbanistické regulace zajišťují vzájemný soulad individuálně stavěných rodinných domů. Nestane se tedy, že by vaše investice byla znehodnocena nevhodnou, nebo nepřiměřenou okolní zástavbou.