Pro kupující

Zde naleznete maximum informací, které budete potřebovat v případě, že jste se rozhodli pro pořízení pozemku v lokalitě Výhledy.

Najdete zde jak návrhy všech smluv, tak možnosti financování.

V neposlední řadě, se budeme snažit reagovat na vaše časté dotazy.

 

 

 

 

 

Výhrada odpovědnosti za obsah webových stránek

Veškeré informace a údaje, uvedené na těchto webových stránkách, včetně vizualizací a použitého obrazového materiálu, jsou pouze informativní povahy, mají nezávazný informativní charakter a tyto nelze vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy, ani jako vymahatelné smluvní podmínky, neboť nemají povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu. Závazné informace budou zájemci předloženy až vždy v rámci konkrétní obchodní a smluvní dokumentace. Vlastník této webové adresy ani její provozovatel v žádném případě neodpovídají za správnost a aktuálnost zveřejněných informací, které budou průběžně aktualizovány. Vlastník této webové adresy ani její provozovatel nenesou žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.vyhledy.cz