časté dotazy

Jsou ceny uvedené v ceníku včetně DPH?

Na pozemky se nevstahuje DPH, ceny jsou tedy konečné.

 

Je možné vybraný pozemek vidět?

Ano, avšak z důvodů Vaší bezpečnosti po předchozí telefonické domluvě na čísle +420 602 520 181.

 

Je možné zakoupit spolu s pozemkem i projektovou dokumentaci ke stavbě samotného domu?

Není, projektovou dokumentací pro realizaci stavby bohužel nedisponujeme. V případě zájmu jsme všek schopni doporučit vhodného projektanta.

Více informací získáte na webu www.provyhledy.cz 

 

Jaký typ domu mohu na pozemku realizovat, případně zajistíte stavbu domu na klíč?

Tato volba je na Vás. Je nutné dodržet maximální zastavěnou plochu, příslušné odstupové vzdálenosti od ostatní zástavby a další regulace vyplývající z platného územního plánu, územní studie a dokumentu "Funkční a prostorová regulace, podmínky pro umístění staveb" (zde). Podmínky pro umístění staveb jsou součástí kupní smlouvy a jsou závazné.

Inspiraci pro případnou realizaci stavby najdete na www.provyhledy.cz  

 

Kdy bude možné zahájit individuální výstavbu?

Stavit můžete ihned. Inženýrské sítě  a komunikace jsou zkolaudovány a vy tak můžete bez dalších odkladů podat žádost o povolení stavby.

 

Kdo bude vlastníkem komunikace a kdo ji bude spravovat?

Komunikace včetně veřejného osvětlení bude po dokončení předána obci. Dnem předání se tato stane komunikací veřejnou, obec ji zahrne do svého majetku a bude ji spravovat. Obci bude do správy předána i související veřejná zeleň, neboť stejně jako se doposud stará o veškěré městské zalené plochy, bude se v rámci této péče věnovat i plochám novým.