Příprava projektu

Náhledy vizualizací a výkresů, které zachycují koncepci území a představu dokončeného celku i některých detailů.

Náhledy pracovních výkresů a skic k připravované územní studii.