Archív aktualit

05

Dnes byl na web umístěn výkres zastavitelných ploch.

04

Začali jsme se stavbou přivaděče veřejného vodovodu od Pohořelic o délce 750 m a přivaděče užitkové vody dlouhého 350 m.

03

V galerii si můžete prohlédnout první sadu fotografií z výstavby.

02

K tomuto dni nabylo právní moci stavební povolení na komunikace a dešťovou kanalizaci. Dokument si můžete prohlédnout zde.

01

K tomuto dni nabylo právní moci stavební povolení k základní technické vybaveosti. Dokument si můžete prohlédnout zde.