02

K tomuto dni nabylo právní moci stavební povolení na komunikace a dešťovou kanalizaci. Dokument si můžete prohlédnout zde.


Byla zahájena výstavba dešťové kanalizace. Na komunikacích se začne pracovat teprve příští rok, aby si podloží mohlo přes zimu "sednout". Ode dneška budou v záložce "galerie" uveřejňovány po jednotlivých blocích fotografie, na kterých můžete průběžně sledovat postup prací.