práce na parku pokračují

doplnění fotogalerie


Pokud počasí dovolí, pokračují práce na terénních úpravách a modelování parku. 

Taktéž dokončujeme osazení pilířů. Více najdete ve fotogalerii dokončovací práce.