Archív aktualit

10

Do dnešního dne bylo prodáno celkem 15 pozemků, dalších 5 je rezervováno.

09

O pozemky v lokalitě Výhledy je velký zájem. Doposud bylo prodáno 12 pozemků a 7 dalších je rezervováno.

08

Jen během dnešního dne bylo prodáno celkem 7 pozemků!

07

Desátý den od oficiálního zahájení prodeje byl prodán první pozemek.

06

V galerii si můžete prohlédnout nové fotografie z pokračující stavby.

05

Dnes byl na web umístěn výkres zastavitelných ploch.

04

Začali jsme se stavbou přivaděče veřejného vodovodu od Pohořelic o délce 750 m a přivaděče užitkové vody dlouhého 350 m.

03

V galerii si můžete prohlédnout první sadu fotografií z výstavby.

02

K tomuto dni nabylo právní moci stavební povolení na komunikace a dešťovou kanalizaci. Dokument si můžete prohlédnout zde.

01

K tomuto dni nabylo právní moci stavební povolení k základní technické vybaveosti. Dokument si můžete prohlédnout zde.