01

K tomuto dni nabylo právní moci stavební povolení k základní technické vybaveosti. Dokument si můžete prohlédnout zde.


Práce na splaškové kanalizaci byly zahájeny dne 1.9.2015.