smlouvy

Rezervační smlouva

Rezervační smlouva pro koupi pozemku je první dokument, který budete v případě koupě podepisovat. Aby jste měli dostatek času na prostudování, naleznete ji zde.

Kupní smlouva

Nejdůležitější smlouvou je smlouva kupní. Formulář kupní smlouvy si můžete stáhnout zde. Součástí kupní smlouvy je závazný dokument "Funkční a prostorová regulace, podmínky pro umístění staveb", který určuje urbanistické podmínky v lokalitě. 

Smlouva o advokátní úschově

Tato smlouva vám bude garantovat, že úhrada za pozemek proběhne až v okamžiku, kdy bude zapsáno vaše jméno ve veřejném rejstřiku Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj. Jinými slovy, prodávající dostane finanční prostředky až v okamžiku, kdy vy budete prokazatelně majiteli pozemku. Tuto smlouvu taktéž vyžaduje většina bank při financování.